Inici

Aquesta és una web dedicada a la genealogia de la gent de Menorca, creada per la secció de genealogia de l’Ateneu de Maó. Aquesta secció no pretén altra cosa que anar creant el gran arbre genealògic de les persones que consten a qualcun dels documents acreditatius de la seva existència, ja siguin els llibres sagramentals, els llibres dels Registres Civils, tant municipals com estatals o qualsevol altre tipus de documents tals com els protocols notarials, els censos i padrons i altres documents on consti fefaentment l’existència de les persones incloses en el gran arbre inciat i gestionat per Antoni Guasch Bosch.
És una feina amb alta dosi de paciència i amb una màxima versemblança, a la que convidem al visitant a aportar el que pugui per tal de millorar aquest treball.
Començarem aquesta web reproduint les “miscel·lànies genealògiques” que es publiquen quinzenalment al diari “Menorca”. Més endavant anirem afegint altres seccions que permetin millorar la comunicació entre els membres de la secció de l’Ateneu; Antoni Guasch Bosch, Rafael Aedo Pons i Antoni Tudurí Miquel i els visitants a aquesta web.